วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Big data สำรวจปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพของเด็ก

children-playing
ภาพจาก Weill Cornell Medicine

ทีมที่นำโดยนักวิจัยจาก Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences of Cornell University ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสำรวจลักษณะบ่งชี้ทางสังคมด้านสุขภาพ (social determinants of health) หรือ SDoH ที่มีอิทธิพลต่อเด็ก

นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในสหรัฐฯ มากกว่า 10,500 คนใน 17 รัฐ บันทึกของเด็กแต่ละคนได้รับคะแนนจากตัวแปร SDoH 84 รายการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ อคติและการเลือกปฏิบัติ รายได้ของครัวเรือน อาชญากรรมในบริเวณใกล้เคียง และยาเสพติด

อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องระบุรูปแบบที่ซ่อนอยู่ในโปรไฟล์ SDoH ของเด็ก ๆ และค้นหาความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างรูปแบบเหล่านี้กับผลลัพธ์ด้านสุขภาพ

Chang Su จาก Weill กล่าวว่า "แนวทางของเราขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ช่วยให้เราเห็นว่ามีรูปแบบใดบ้างในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ โดยไม่มีสมมติฐานก่อนหน้านี้และอคติอื่น ๆ เข้ามาขวางทาง"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Weill Cornell Medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น