วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การใช้ AI โดยไม่เปิดเผยในการดูแลสุขภาพอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติที่มองไม่เห็น

ai-healthcare
ภาพจาก University of Copenhagen (Denmark)

นักวิจัยจาก University of Copenhagen ของเดนมาร์ก โรงพยาบาลเพื่อการสอน Rigshospitalet และ Technical University of Denmark  ค้นพบอคติที่ซ่อนอยู่ในอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI ที่มีจุดประสงค์เพื่อคำนวณความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้า

อัลกอริทึมจะทำนายความเสี่ยงของการพัฒนาภาวะซึมเศร้าของแต่ละบุคคลโดยพิจารณาจากการวินิจฉัยภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นจริง

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยพบว่าตามตัวแปรที่ใช้ในการฝึกอัลกอริทึม เช่น การศึกษา เพศ และชาติพันธุ์ อัลกอริทึมนี้สามารถทำนายความเสี่ยงในกลุ่มประชากรบางกลุ่มได้ดีกว่ากลุ่มอื่น ๆ นักวิจัยคำนวณความแปรผันได้ถึง 15% ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ

Melanie Gantz จาก  University of Copenhagen กล่าวว่า "ซึ่งหมายความว่าแม้แต่ตัวแปรด้านภูมิภาค หรือเทศบาล ซึ่งแนะนำอัลกอริทึมเพื่อช่วยจัดสรรทางเลือกในการรักษาโดยสุจริตใจ ก็สามารถบิดเบือนความสารมารถด้านการดูแลสุขภาพได้"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Copenhagen (Denmark)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น