วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

AI จะช่วยเหลือผู้พิการได้มากขึ้นหรือไม่?

picture-to-help-ai-test-for-disability
ภาพจาก UW News

นักวิจัยจาก University of Washington (UW) ทั้งที่พิการและไม่พิการได้ทดสอบระบบช่วยการเข้าถึงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI กับตัวเอง โดยให้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีหมอก (fog) ในสมองเป็นช่วง ๆ ใช้โปรแกรมสรุป PDF อย่าง ChatPDF.com เพื่อช่วยในการทำงาน พบว่าบ่อยครั้งที่สร้าง "คำตอบที่ไม่ถูกต้องทั้งหมด"

อย่างไรก็ตามจากการใช้งานยังพบว่าแชทบอทสามารถช่วยสร้างและจัดรูปแบบการอ้างอิงสำหรับรายงานที่พวกเขาเขียนในที่ทำงาน ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่เป็นออทิสติกพบว่า AI ลดภาระด้านการรับรู้ (cognitive) ด้วยการช่วยเขียนข้อความ Slack ในที่ทำงาน แม้ว่าเพื่อนร่วมงานจะมองว่าข้อความเหล่านั้นมีลักษณะเหมือน "หุ่นยนต์"

ความถี่ของข้อผิดพลาดที่เกิดจาก AI "ทำให้การวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของตัวช่วยการเข้าถึงมีความสำคัญเป็นพิเศษ" ตามข้อมูลของ Jennifer Mankoff จาก UW

อ่านข่าวเต็มได้ที่: UW News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น