วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

นักวิจัยของไมโครซอฟท์ใช้ ChatGPT เพื่อควบคุมหุ่นยนต์และโดรน

chatGPT-robot
ภาพจาก PC Magazine

นักวิทยาศาสตร์ของไมโครซอฟท์กำลังควบคุมหุ่นยนต์และโดรนอากาศยานด้วยแชทบอท ChatGPT ของ OpenAI 

นักวิจัยใช้ ChatGPT เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคำสั่งซอฟต์แวร์เพื่อสั่งการหุ่นยนต์ เนื่องจากแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) ได้รับการฝึกฝนจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เป็นเก็บข้อความที่มนุษย์ใช้


เริ่มแรกพวกเขาสรุปคำสั่งต่าง ๆ เป็นข้อความสั้น ๆ  ที่ตัวแบบสามารถใช้เพื่อควบคุมหุ่นยนต์เป้าหมาย ซึ่ง ChatGPT จะใช้ในการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์

นักวิจัยตั้งโปรแกรมให้ ChatGPT บินโดรนและสั่งให้โดรนทำงานต่าง ๆ  รวมถึงควบคุมแขนหุ่นยนต์เพื่อประกอบโลโก้ของไมโครซอฟท์จากบล็อกไม้

อ่านข่าวเต็มได้ที่: PC Magazine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น