วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ใช้หุ่นยนต์เพื่อสู้สาหร่ายพิษ

researchers
ทีมนักวิจัย ภาพจาก C Viterbi School of Engineering

วิธีการที่คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักชีววิทยาที่ University of Southern California สามารถช่วยให้หุ่นยนต์อัตโนมัติระบุไซต์ตัวอย่างที่ดีที่สุดสำหรับสาหร่ายพิษได้

หุ่นยนต์ทำหน้าที่เป็น "ตัวสำรวจล่วงหน้า" เพื่อล่วงหน้าไปตรวจสอบพื้นที่ล่วงหน้าก่อนนักชีววิทยา โดยใช้กรอบการวางแผนเพื่อค้นหาร่องรอยของสาหร่ายที่ผลิบาน ในขณะที่สำรวจแหล่งน้ำตามความต้องการของนักชีววิทยา

แบบจำลองระบบอัตโนมัตินั้น "ฉลาดกว่า" กว่าอุปกรณ์ที่นักชีววิทยามักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว เนื่องจากมีการใช้ประโยชน์จากการจำลองสภาพแวดล้อมโดยใช้การวางแผนเส้นทางที่ให้ข้อมูลเพื่อระบุเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุปะสงค์

อ่านข่าวเต็มได้ที่: USC Viterbi School of Engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น