วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

Turing Awards ปีนี้เป็นของผู้ที่วางรากฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

The New York Times

ACM ประกาศว่า Jeffrey Ullman และ Alfred Aho จะเป็นผู้ได้ Turing Awards  ในปีนี้ สำหรับผลงานของพวกเขาเกี่ยวกับแนวคิดที่เป็นรากฐานสำหรับภาษาโปแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ทั้งสองช่วยปรับแต่งคอมไพเลอร์ให้สามารถแปลโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่มนุษย์เขียนขึ้นให้เป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ในทุกวันนี้คนทุกคนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานใหม่ ๆ ได้ Ullman และ Aho ยังเป็นผู้เขียนตำราเรียนหลายเล่ม และสอนนักเรียนมาหลายชั่วอายุคน โดยที่พวกเขาแยกการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกมาจากสาขาอื่น ๆ อย่างเช่น เช่นวิศวกรรมไฟฟ้าหรือคณิตศาสตร์ Krysta Svore จาก Columbia Universit กล่าวว่างานของเธอในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ Microsoft สร้างขึ้นจากแนวคิดภาษาคอมพิวเตอร์ของ Ullman และ Aho เนื่องจากระบบควอนตัมต้องการภาษาโปรแกรมของตนเอง

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The New York Times

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น