วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

ออกแบบหุ่นยนต์ DNA ในไม่กีนาทีแทนที่จะเป็นวัน

ภาพจาก Ohio State News

ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก Ohio State University สามารถช่วยรวมสายดีเอ็นเอเล็ก ๆ เข้ากับหุ่นยนต์ที่อาจใช้ในการส่งยาภายในร่างกาย ตรวจหาเชื้อโรคร้ายแรง หรือพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็กลงได้ ซอฟต์แวร์ MagicDNA สามารถพัฒนาอุปกรณ์ขนาดนาโนนี้ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเมื่อเทียบกับหลายวันเมื่อทำด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถสร้างอุปกรณ์นาโนที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยมีส่วนประกอบมากถึง 20 ชิ้นซึ่งควบคุมได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับส่วนประกอบประมาณ 6 ชิ้นที่เชื่อมต่อด้วยข้อต่อและบานพับที่สร้างขึ้นโดยใช้กระบวนการแบบดั้งเดิม ซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการออกทำในรูปบบแบบสามมิติได้อย่างสมบูรณ์ โดยนักวิจัยสามารถสร้างโครงสร้างดีเอ็นเอ "จากล่างขึ้นบน" ซึ่งพวกเขาตัดสินใจว่าจะจัดระเบียบสายดีเอ็นเอแต่ละเส้นให้เป็นโครงสร้างที่ต้องการได้อย่างไร หรือ "จากบนลงล่าง" ซึ่งจะกำหนดรูปร่างของอุปกรณ์แล้วทำให้การจัดระเบียบของสายดีเอ็นเอเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์นี้ยังจำลองการเคลื่อนไหวและการทำงานของอุปกรณ์เมื่อมันต้องทำงานในสภาพแวดล้อมจริง 

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Ohio State News

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น