วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

นักวิจัยออสเตรเลียใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อวิเคราะห์ศิลปะในหิน

Image: Mimal Land Management Aboriginal Corporation (MLMAC)

นักวิจัยชาวออสเตรเลียใต้ที่มหาวิทยาลัย Flinders กำลังวิเคราะห์วิวัฒนาการของศิลปะบนหินผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) ทีมงานได้ศึกษาภาพงานศิลปะที่รวบรวมระหว่างการสำรวจพื้นที่ Arnhem Land โดยใช้ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน (convolutional neural network) ที่ได้รับการฝึกฝนและเผยแพร่ก่อนหน้านี้ และกลุ่มของชุดข้อมูลที่แต่ละชุดออกแบบมาสำหรับการจำแนกประเภทวัตถุ ผู้ตรวจสอบจาก Flinders ใช้การเรียนรู้แบบถ่ายโอน (transfer learning) เพื่อปรับใช้เครือข่ายเหล่านี้บนชุดข้อมูลโดยไม่ต้องฝึกอบรมใหม่ และวิเคราะห์การตอบสนองของตัวแบบบนชุดข้อมูลศิลปะในก้อนหิน Daryl Wesley ของ Flinders กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ได้สังเกตเห็นวัตถุมากกว่า 1,000 ประเภท และเรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่างโดยดูจากภาพถ่าย Ian Moffat ของ Flinders กล่าวว่าการเรียนรู้แบบถ่ายโอนช่วยขจัดอคติของมนุษย์จำนวนมากออกจากการวิเคราะห์ และแง่มุมที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งของงานวิจัยนี้ก็คือ "เป็นการทำซ้ำผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมมากกว่านี้"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: ZDNet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น