วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใช้ Super คอมพิวเตอร์ เพื่่อหาส่วนประกอบของยารักษาโคโรนาไวรัส

นักวิจัยจาก Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ได้ใช้ Super Computer เพื่อหาโมเลกุลของยาที่จะใช้สู้กับ SARS-CoV-2 coronavirus ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของ Covid-19 โดยให้ Super Computer จำลององค์ประกอบกว่า 8000 ชนิด เพื่อดูว่าองค์ประกอบอะไรบ้างที่จะใช้ต่อต้านได้บ้าง  ซึ่งตอนนี้เขาพบองค์ประกอบ 77 ชนิดซึ่งให้ผลการทดลองที่ดี นักวิจัยบอกว่าการจำลองโดยใช้ Super Computer ใช้เวลาเพียงวันหรือสองวัน แต่ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดา อาจต้องใช้เวลาเป็นเดือน

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Oak Ridge National Laboratory

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น