วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท Startup ด้าน AI ส่วนใหญ่ยังมีฐานอยู่ในอเมริกา

CB insights ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีพบว่า 65% ของบริษัท Startup ด้าน AI ที่อยู่ในร้อยอันดับแรกด้าน AI ส่วนใหญ่ยังมีฐานอยู่ในอเมริกา แม้ว่าบางบริษัทจะมีสำนักงานใหญ่คู่กันในจีนหรือประเทศอื่นด้วย บริษัทเหล่านี้จะอยู่ในด้านสุขภาพ ค้าปลีกและขนส่ง  อย่างไรก็ตามเปอร์เซนต์การลงทุนด้าน AI ได้ลดลงจาก 71% เป็น 39% ตั้งแต่ปี 2014 สำหรับประเทศที่รองลงมาจากอเมริกาคือแคนาดาและสหราชอาณาจักรอยู่ที่ 8% เท่ากัน

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Bloomberg

เพิ่มเติมเสริมข่าว:

อันดับหนึ่งกับอันดับสองยังห่างกันอยู่มาก แสดงว่ายังไงสหรัฐก็ยังคงเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่ หรือไม่ก็ยังคงมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังเหมาะสมกว่าประเทศอื่น ๆ อยู่อีกพอสมควร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น