วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563

PIN 4 หลักหรือหกหลักปลอดภัยกว่ากัน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ Germany’s Ruhr-Universitat Bochum (RUB) และ Max Planck Institute for Security and Privacy และ George Washington University ได้ประเมินการใช้ PIN ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้ง Apple และ Android โดยผลจากการประเมินพบว่า PIN 6 หลักมีความปลอดภัยมากกว่า PIN 4 หลัก เพียงนิดเดียวเท่านั้น ทั้ง ๆ ที่ PIN 6 หลัก สามารถสร้างรหัสที่ต่างกันได้ 1,000,000 รหัส ส่วน PIN 4 หลัก จะสร้างรหัสที่ต่างกันได้เพียง 10,000 รหัส เท่านั้น ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นอย่างนี้ก็เพราะคนมักจะตั้งรหัส 6 หลักแบบง่าย ๆ เพื่อให้จำได้ง่าย ผลการวิจัยยังบอกด้วยว่ารหัสผ่านปลอดภัยกว่า PIN แต่ PIN ปลอดภัยกว่า Pattern Lock

อ่านข่าวเต็มได้ที่:  Ruhr-University Bochum (Germany)

เพิ่มเติมเสริมข่าว: 

มีมหาวิทยาลัยตัวเองมีส่วนร่วมด้วยแฮะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น