วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563

ใช้ AI ช่วยลดความหนาแน่นการจราจรและการใช้น้ำมัน

นักวิจัยจาก Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning, ML) เพื่ออกแบบระบบที่ทำให้การจราจรคล่องตัวที่แยกไฟแดง และลดการสิ้นเปลืองพลังงาน แนวคิดคือรถแต่ละชนิดกินน้ำมันไม่เท่ากันเวลาต้องหยุด ตัวอย่างเช่นรถบรรทุกใหญ่ ๆ จะกินน้ำมันมากกว่าเวลาหยุดและต้องออกตัวใหม่กว่าจะกลับไปที่ความเร็วเดิมก่อนที่จะหยุด วิธีนี้ใช้ AI กับ ML ในการระบุประเภทของรถ และประมาณการใช้น้ำมันของรถ และส่งต่อไปยังแยกถัดไป ประเด็นก็คือพาหนะที่กินน้ำมันมากกว่าควรจะได้เคลื่อนที่ต่อไปมากกว่าที่จะหยุดอยู่ที่แยกไฟแดง  

อ่านข่าวเต็มได้ที่: GCN

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น