วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ติดต่อวัดความเสี่ยง COVID-19

women-wearung-face-mask
ภาพจาก Ars Technica

นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และนักวิจัยอื่น ๆ ในสหราชอาณาจักร ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากผู้คน 7 ล้านคนในอังกฤษและเวลส์ ระหว่างเดือนเมษายน 2021 ถึงกุมภาพันธ์ 2022 ซึ่งได้รับแจ้งจากแอปพลิเคชัน COVID-19 ของ National Health Service ว่าพวกเขาอาจสัมผัสเชื้อ COVID-19 

แอปพลิเคชันนี้ใช้สัญญาณ Bluetooth ในการประมาณระยะห่างระหว่างสมาร์ทโฟน จากนั้นจะแจ้งเตือนผู้ที่ใช้เวลานาน 15 นาทีขึ้นไป ในระยะห่าง 2 เมตรหรือน้อยกว่า จากผู้ป่วย COVID-19 ที่ได้รับการยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า แอปพลิเคชันสามารถแปลความถูกต้องเกี่ยวกับระยะเวลาและความใกล้เคียงของการสัมผัสเชื้อ COVID-19 ไปเป็นคะแนนความเสี่ยงทางระบาดวิทยา (epidemiological risk score)  ที่เกี่ยวข้องได้อย่างแม่นยำ

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Ars Technica

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น