วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

การเรียนรู้เชิงลึกสามารถระบุวัยรุ่นที่ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตมากที่สุด

group-of-teens
 ภาพจาก The University of Tokyo (Japan)

นักวิจัยจาก University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ใช้การเรียนรู้เชิงลึก (deep learning) เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการศึกษาสุขภาพจิตของวัยรุ่นเป็นเวลา 6 ปี พบว่า 60.5% จากผู้เข้าร่วม 2,344 คน ไม่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

กลุ่มเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองและความคิดฆ่าตัวตายสูงสุด พบว่าอยู่ที่ประมาณ 10% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีอาการซึมเศร้าและ "ประสบการณ์คล้ายโรคจิต" แต่ผู้ดูแลไม่สามารถระบุปัญหาเหล่านี้ได้

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการติดตามสุขภาพจิตของวัยรุ่นอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะไม่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายที่ชัดเจนก็ตาม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าหรือประสบการณ์คล้ายโรคจิต ซึ่งอาจมองไม่เห็นจากภายนอก การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญและการสื่อสารกับผู้ดูแลอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงของการทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายในวัยรุ่น

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The University of Tokyo (Japan)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น