วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2566

อัลกอริทึมช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นในเด็ก

doctor-treat-child
ภาพจาก LiveScience

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยแพทย์ใน Tanzania ลดการสั่งยาปฏิชีวนะสำหรับเด็ก โดยไม่ส่งผลต่อการรักษา ตัวโปรแกรม ePOCT+ นี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางให้แพทย์พิจารณาอาการและสัญญาณต่างๆ ชี้แนะการตรวจที่จำเป็น และวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อช่วยกำหนดแผนการรักษาที่ดีที่สุด โดยข้อมูลที่โปรแกรมใช้มาจากการตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็วที่สามารถทำได้ภายในห้องตรวจ

จากการทดลองในสถานพยาบาล 40 แห่งทั่ว Tanzania กับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 44,300 คน พบว่า การใช้โปรแกรม ePOCT+ ส่งผลให้การสั่งยาปฏิชีวนะในการรักษาเบื้องต้นลดลงเหลือประมาณ 23% เปรียบเทียบกับสถานพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ใช้โปรแกรมซึ่งการสั่งยามีสูงถึง 70%

ผลลัพธ์นี้แสดงให้เห็นว่า โปรแกรม ePOCT+ มีศักยภาพในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็นในเด็ก ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงจากยา แต่ยังช่วยลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วย

 อ่านข่าวเต็มได้ที่: LiveScience

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น