วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567

U.N. ประกาศให้ปี 2025 เป็นปีแห่งควอนตัม

UN-Flag
ภาพจาก Silicon Republic โดย Vish Gain

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2025 เป็นปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควอนตัม (International Year of Quantum Science and Technology) หรือ IYQ ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่จะเน้นถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ควอนตัมที่มีต่อเทคโนโลยี วัฒนธรรม และความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวธรรมชาติของโลก

Yasser Omar จากสถาบันควอนตัมโปรตุเกส ซึ่งจะเป็นตัวแทนของ Quantum Flagship ในโครงการ IYQ กล่าวว่า "ตลอดปีหน้า จะมีการนำเสนอผลงานจากโครงการ Quantum Flagship ของยุโรปที่ทำงานเกี่ยวกับการคำนวณควอนตัม การจำลอง การสื่อสาร การตรวจจับ (sensing) และมาตรวิทยา (metrology)"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Silicon Republic โดย Vish Gain


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น