วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เครื่องมือ AI พร้อมสร้างคำโกหกเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากเสียงของผู้นำทางการเมือง

Donald-Trump
ภาพจาก Associated Press โดย Ali Swenson

การทดสอบเครื่องมือโคลนเสียงด้วย AI ที่ได้รับความนิยม 6 ตัว โดยนักวิจัยจากศูนย์ต่อต้านความเกลียดชังทางดิจิทัล (Center for Countering Digital Hate) ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิพลเมืองดิจิทัลในกรุงวอชิงตัน พบว่าเครื่องมือเหล่านี้สามารถสร้างเสียงโคลนของบุคคลสำคัญทางการเมืองได้อย่างน่าเชื่อถือ 

จากการทดสอบ 240 ครั้ง เครื่องมือสามารถสร้างเสียงโคลนที่น่าเชื่อถือได้ถึง 193 ครั้ง หรือคิดเป็น 80% ของการทดสอบทั้งหมด แม้ว่าเครื่องมือบางตัวจะตั้งกฎ หรือใช้การขัดขวางทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการสร้างข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการเลือกตั้ง แต่นักวิจัยพบว่าสิ่งจ่าง ๆ เหล่านั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยง่าย

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Associated Press โดย Ali Swenson

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น