วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566

นักวิจัยคัดกรองภาวะก่อนเป็นเบาหวานด้วยสมาร์ตโฟน

GluciScreen-App--Device
ภาพจาก UW Allen School News

นักวิจัยของ University of Washington (UW) ได้สร้าง GlucoScreen ซึ่งเป็นเครื่องมือคัดกรองภาวะก่อนเป็นเบาหวานที่ใช้ความสามารถในการสัมผัสแบบแคพาซิทีฟ (capacitive) ของสมาร์ตโฟนเพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือด

ผู้ใช้ใช้หยดเลือดบนแถบทดสอบที่ชุบด้วยเอนไซม์ ซึ่งจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีไปยังโทรศัพท์ผ่านลำดับการแตะที่ความเร็วต่าง ๆ กัน

แอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) จะวิเคราะห์ข้อมูลและคำนวณระดับน้ำตาลในเลือด ผลลัพธ์ในระยะแรกบ่งชี้ว่า GlucoScreen มีความแม่นยำใกล้เคียงกับการทดสอบกลูโคมิเตอร์ (glucometer) ในปัจจุบัน 

วิธีนี้ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน ลดต้นทุนการผลิตแถบทดสอบและพลังงานไฟฟ้า

อ่านข่าวเต็มได้ที่: UW Allen School News


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น