วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2566

พืชส่งเสียงได้ไหม?

plants
ภาพจาก The Jerusalem Post (Israel)

นักวิทยาศาสตร์จาก Tel Aviv University (TAU) ของอิสราเอล  ได้บันทึกและวิเคราะห์เสียงที่เปล่งออกมาจากพืช นักวิจัยกล่าวว่าเสียงเหล่านี้หูมนุษย์จะไม่ได้ยิน และมักเกิดขึ้นภายใต้ความเครียด

ทีมงานแยกต้นไม้ในกล่องอะคูสติกในห้องใต้ดินที่ไม่มีเสียงรบกวน และใช้ไมโครโฟนอัลตราโซนิกห่างจากต้นไม้แต่ละต้นประมาณ 10 เซนติเมตร (3.9 นิ้ว) เพื่อบันทึกเสียงที่ปล่อยออกมาที่ความถี่ 20 ถึง 250 กิโลเฮิรตซ์

เสียบที่บันทึกจะถูกวิเคราะห์โดยใช้อัลกอริทึมที่เรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่างระหว่างพืชชนิดต่าง ๆ  และเสียงประเภทต่าง ๆ  อัลกอริทึมสามารถระบุพืชแต่ละชนิด และกำหนดประเภทและระดับของความเครียดที่พืชได้รับ แม้ว่าต้นไม้จะอยู่ในเรือนกระจกที่มีเสียงรบกวนมากก็ตาม

อ่านข่าวเต็มได้ที่: The Jerusalem Post (Israel)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น