วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

สร้างคอมพิวเตอร์จากอะตอมเพียงตัวเดียว

atom-physic
ภาพจาก  SciTechDaily

นักวิจัยจาก Tulane University และ US Army Research Laboratory ได้พัฒนาคอมพิวเตอร์อะตอมเดี่ยวแบบไม่เชิงเส้นที่ใช้การประมวลผลอินพุต-เอาท์พุตแบบออปติคอลอย่างสมบูรณ์ โดยมีการสอบทวนการคำนวณให้แน่นอนโดยใช้ตัวกรองเอาต์พุต

Gerard McCaul จาก Tulane กล่าวว่า "การวิจัยของเรายืนยันว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลในหลักการ เช่นเดียวกับการยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าระบบทำงานได้ดีขึ้นเมื่อไฟอินพุตได้รับการออกแบบให้เหนี่ยวนำให้เกิดความไม่เป็นเส้นตรงในระดับที่สูงขึ้นในระบบ ฉันอาจพูดได้ว่าสิ่งที่เราพยายามเน้นในงานนี้คือระบบขั้นต่ำที่สามารถคำนวณได้นั้นมีอยู่จริงในระดับของอะตอมเดี่ยว และการคำนวณนั้นสามารถทำได้ด้วยกระบวนการทางแสงเท่านั้น"

อ่านข่าวเต็มได้ที่: SciTechDaily

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น