วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ห้องปฏิบัติการที่ทำงานด้วยตัวเองช่วยเร่งความเร็วการค้นพบทางเคมี

AI-Chemical
ภาพจาก NC State University News

นักวิจัยด้านวิศวกรรมเคมีที่ North Carolina State University (NC State) และ  University at Buffalo  ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการ AlphaFlow ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพื่อสังเคราะห์ผลึกนาโนของเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้ในอุปกรณ์ออปติกและโฟโทนิค (photonic) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Milad Abolhasani จาก NC State กล่าวว่า AlphaFlow ใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรง (reinforcement learning) เพื่อเร่งการค้นพบวัสดุ โดยการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ไมโครฟลูอิดิค (microfluidic) อัตโนมัติ โดยอธิบายว่า "AlphaFlow สามารถทำการทดลองได้มากกว่านักเคมีที่เป็นคน 100 คนในช่วงเวลาเดียวกัน ในขณะที่ใช้สารเคมีที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 0.01%

Abolhasani เสริมว่า AlphaFlow “ลดขนาดการทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการในห้องปฏิบัติการแบบเดียวกับที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการเคมีแบบเว็ต (wet chemistry lab) ทั้งหมดในแพลตฟอร์มการทดลองแบบจุดต่อจุด (end-to-end) ขนาดเท่ากระเป๋าเดินทาง”

อ่านข่าวเต็มได้ที่: NC State University News


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น