วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

การปล่อยมลพิษจากการทำงานของคอมพิวเตอร์และ ICT อาจเลวร้ายกว่าที่คิด

data-center
ภาพจาก Lancaster University (U.K.)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (information and communication technology) หรือ ICT ทั่วโลก  อาจเลวร้ายกว่าที่คำนวณไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นคำแนะนำจากนักวิจัยจาก Lancaster University แห่งสหราชอาณาจักรและ Small World Consulting ที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน (sustainability)   ทีมงานกล่าวว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ที่บอกว่า ICT มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกที่ 1.8% ถึง 2.8% มีแนวโน้มที่จะมองในแง่อนุรักษ์นิยมเกินไป เนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงวงจรชีวิตที่สมบูรณ์และห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์และโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT นักวิจัยให้ความเห็นว่าว่าปริมาณ 2.1% ถึง 3.9% ของการปล่อยก๊าซน่าจะใกล้เคียงกว่าแม้ว่าอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในการคำนวณนี้ ทีมงานยังเตือนด้วยว่าแนวโน้มด้านการประมวลผลและไอซีทีแบบใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และบล็อคเชนและสกุลเงินดิจิทัล  สามารถเพิ่มการปล่อยมลพิษทางไอซีทีเพิ่มได้อีก

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Lancaster University (U.K.)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น