วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

จำนวนจินตภาพช่วยป้องกัน AI จากภัยคุกคามที่ร้ายแรง

wavy-data-plot
ภาพจาก Duke University Pratt School of Engineering

วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ Duke University ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเลขที่มีทั้งส่วนจำนวนจริง และจำนวนจินตภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความมั่นคงให้กับอัลกอริธึมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) หรือ AI จากภัยคุกคาม ในขณะที่ยังคงรักษาประสิทธิภาพไว้ได้  การรวมชั้นค่าจำนวนเชิงซ้อนเพียงสองชั้น จากการฝึกในหลักร้อยครั้งก็สามาถให้การป้องกันที่เพียงพอได้ ตัวอย่างเช่น การใช้จำนวนเชิงซ้อนที่มีจำนวนจินตภาพสามารถปลูกฝังความยืดหยุ่นเพิ่มเติม เพื่อใช้ปรับพารามิเตอร์ภายในของโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้รับการฝึกฝนบนชุดข้อมูลภาพได้ Eric Yeats แห่ง Duke กล่าวว่า "โครงข่ายประสาทเทียมที่มีค่าจำนวนเชิงซ้อนมีศักยภาพในการสำรวจภูมิประเทศที่ 'ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันได' หรือ 'ที่ราบสูง' ได้มากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง ทำให้โครงข่ายประสาทเทียมสัมผัสได้ถึงความซับซ้อนที่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะสามารถระบุวัตถุได้ด้วยความแม่นยำมากขึ้นด้วย"  วิธีนี้ช่วยให้เครือข่ายประสาทเทียมที่ใช้ปรับความลาดเอียงโดยใช้จำนวนเชิงซ้อน สามารถแก้ปัญหาได้เร็วพอ ๆ กับระบบที่ไม่มีการรักษาความมั่นคงเป็นพิเศษ

อ่านข่าวเต็มได้ที่: Duke University Pratt School of Engineering

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น