วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เครื่องพิมพ์สามมิติสามารถพิมพ์ลงบนอวัยวะที่ทำงานอยู่ได้แล้ว

วิศวกรเครื่องกลและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากUniversity of Minnesota (UMinn) ได้พัฒนาวิธีการพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติ ให้สามารถพิมพ์เซนเซอร์ลงในอวัยวะที่ทำงานอยู่และมีการเปลี่ยนแปลงขนาด ยุบเข้าหรือพองออกตลอดเวลาอย่างหัวใจ และปอด ซึ่งนักวิจัยได้ทดลองและได้รับผลสำเร็จจากการพิมพ์ เซ็นเซอร์ที่ทำจากโฮโดรเจลลงบนปอดของสัตว์ นักวิจัยคาดหวังว่าการวิจัยนี้จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในด้านของการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัด

อ่านข่าวเต็มได้ที่: University of Minnesota

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น