วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โปรแกรม AI ของ Facebook แปลงภาษาเขียนโปรแกรมจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง

Facebook บอกว่า โปรแกรมชื่อ TransCoder ของ Facebook สามารถแปลงภาษาเขียนโปรแกรมระดับสูงภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ โปรแกรมนี้ใช้การเรียนรู้แบบไม่ต้องมีคนสอน (unsupervised learning) ในการแปลงภาษาเขียนโปรแกรมระหว่างกันสามภาษาคือ C++, Java และ Python โดยข้อมูลที่ใช้ในการฝึกกว่า 2.8 ล้านโค้ดได้มาจาก Github ส่วนการประเมินผลการทำงาน นักวิจัยได้คัดเลือกโปรแกรมที่ทำงานเหมือน ๆ กันแต่เขียนด้วยภาษาที่ต่างกันคือ C++, Java และ Python มาจำนวน 852 โปรแกรม จาก GeekforGeeks ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีการตั้งคำถามให้เขียนโปรแกรม และมีคนมาโพสต์คำตอบของคำถามนั้นโดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา โดยการประเมินจะดูว่าฟังก์ชันที่โปรแกรมแปลมาจะให้ผลัพธ์เหมือนกับฟังก์ชันที่นำมาใช้หรือไม่ สำหรับประสิทธิภาพของการแปลงภาษาดูได้จากข่าวเต็มนะครับ นักวิจัยยังบอกว่า TransCoder นี้สามารถใช้กับภาษาเขียนโปรแแกรมอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ และยังมีประสิทธิภาพดีกว่าโปรแกรมที่ทำหน้าที่แบบเดียวกันที่ขายกันอยู่ตอนนี้อีกด้วย

อ่านข่าวเต็มได้ที่:   VentureBeat

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น