วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เขียนอย่างไร 3

กลับมาทวีตคำไทยที่เรามักเขียนผิดกันอีกครั้ง หลังจากที่ไม่ได้ทวีตมาเสียนานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น